Volgens een verklaring van de Energy Services Regulatory Authority (ERSE) is bepaald dat aan het einde van de maand de fles van 12,5 kg LPG (vloeibaar petroleumgas) butaan, type T3, maximaal 22,95 euro zal kosten, terwijl de fles van 13 kg maximaal 23,87 euro zal mogen kosten.

Propaan LPG, ook in T3, kost maximaal 19,54 euro voor de 9 kg fles en 23,89 euro voor de 11 kg fles.

Voor het type T5 zal de prijs van propaan LPG is de maximum prijs EUR 68,25 voor de 35 kg-fles en EUR 87,75 voor de 45 kg-fles.

De maximumprijzen van deze LPG gasflessen "kunnen alleen worden verhoogd met bezorgkosten, die van toepassing zijn op situaties waarin de flessen telefonisch of elektronisch worden aangekocht op een andere plaats dan het verkooppunt", en "de prijs van de bezorging moet in overeenstemming met de kosten die de leverancier maakt voor de levering van die dienst".

De maximumprijzen voor gebotteld gas zijn door het ERSE berekend in het kader van zijn taken op het gebied van de regulering van de LPG-sector en zijn door de regering vastgesteld, die in januari 2021 op het hele continent van kracht waren in het kader van de lockdown als gevolg van de noodtoestand in verband met de Covid-19-pandemie.

Het toezicht op de naleving van de wet ter plaatse zal worden uitgeoefend door de nationale autoriteit voor de energiesector (ENSE), de autoriteit voor voedsel- en economische veiligheid (ASAE), de veiligheidstroepen en -diensten en de gemeentepolitie, alsook door andere entiteiten die bevoegd zijn op dit gebied.