Deze maatregelen zijn door de minister-president aangekondigd en moeten worden gecombineerd met de reeds bestaande maatregelen.

De nieuwe regels omvatten nu ook:

Verbod op verplaatsing tussen gemeenten in het weekend

Vereiste voor degenen die naar hun werk gaan om een geldige verklaring te hebben.

Dienstverlenende bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten ACT binnen de volgende 48 uur een lijst meedelen van alle werknemers waarvan zij het werk op de bouwplaats onmisbaar achten.

De openingstijden van de winkel zijn beperkt tot 20.00 uur op weekdagen en tot 13.00 uur in het weekend. Levensmiddelenwinkels kunnen in het weekend slechts tot 17.00 uur geopend zijn.

Verbod op de verkoop van goederen uit "afhaalloketten". In het geval van cafés en restaurants is de verkoop uit afhaalloketten alleen toegestaan voor verpakte en drankvrije producten, inclusief koffie.

De exploitatie van restaurants in winkelcentra, zelfs op afhaalbasis, is nu verboden.

Het verzamelen en consumeren van voedsel in de buurt van restaurants en cafés is verboden.

Alle sportterreinen zijn gesloten, ook de tennis- en padelbanen buiten.

Dagcentra, seniorenuniversiteiten en sociale ruimtes zijn gesloten.

Het is verboden om in tuinen en openbare ontspanningsruimten te verblijven.

Alle promotiecampagnes die de beweging/verplaatsing van mensen aanmoedigen, zijn verboden.

Begeleidingsdiensten (ATL) voor kinderen tot 12 jaar zijn nu toegestaan.

Gemeenten worden ook gevraagd om de kustgebieden of andere ruimten te sluiten die het bijeenkomen van mensen aanmoedigen.

De scholen zullen open blijven met face to face-klassen, terwijl er een verhoogde politieaanwezigheid in het hele land zal zijn om ervoor te zorgen dat de regels door de bevolking worden opgevolgd.