"Alle beperkingen die de afgelopen 15 dagen zijn opgelegd, blijven van kracht. Wij zijn niet in een positie om op enigerlei wijze de thans bestaande beperkende maatregelen te verlichten", aldus de minister van het voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva, op de persconferentie die aan het einde van de Raad van Ministers werd gehouden.

Tot de beperkingen behoren, zo zei zij, alle reeds opgelegde "lockdown-regels", namelijk de sluiting van niet-essentiële handel, de regels die zijn opgelegd voor de exploitatie van restaurants en het verbod op het verkeer tussen gemeenten in het weekend.

"Er is geen verlichting van de maatregelen en er is alle reden voor iedereen om de geldende maatregelen zeer serieus te nemen en ze elke dag zorgvuldig na te leven, ook al zijn we allemaal erg moe van deze beperkingen en weten we hoe ze het leven van ons allemaal beïnvloeden, "voegde Mariana Vieira da Silva eraan toe.

De ministerraad heeft vandaag het decreet goedgekeurd dat de verlenging regelt van de noodtoestand die door de president van de republiek is afgekondigd wegens de covid-19-pandemie.

De nieuwe noodtoestand zal van kracht zijn tussen zondag 00.00 uur en 14 februari 23.59 uur.