De studie, die Nieuw-Zeeland op de eerste plaats zet (met een "score" van 94,4 op 100), Vietnam op de tweede plaats en Taiwan op de derde plaats, geeft Portugal een score van 38,9, net onder landen als Canada en Israël.

Na Portugal komen landen als België (35,6), Frankrijk (34,9), Rusland (32) en Spanje (31,2).

De Verenigde Staten (17,3), Iran (15,9), Colombia (7,7), Mexico (6,5) en Brazilië (4,3) zijn de landen die het slechtst op de pandemie hebben gereageerd, zo blijkt uit dezelfde studie.

In de studie werd China niet opgenomen omdat het volgens het instituut niet over voldoende gegevens beschikte.

De gegevens, bijgewerkt tot 9 januari, hadden betrekking op het aantal bevestigde gevallen en sterfgevallen, zowel in absolute cijfers als per miljoen inwoners, het aantal tests en het aantal door tests bevestigde gevallen.

Een hoog sterftecijfer in vergelijking met het aantal uitgevoerde tests bijvoorbeeld, werd voor de studie negatief gewogen.

Vervolgens werd een gemiddelde van deze indicatoren berekend en omgezet in een "score" van nul tot 100 waarden.

De auteurs van de studie keken naar verschillende landkenmerken om te zien of aspecten zoals bevolkingsgrootte of economische ontwikkeling een effect hadden op de reactie op de pandemie.

Kleinere landen met een bevolking van minder dan tien miljoen mensen "presteerden consistent beter dan hun grotere tegenhangers" gedurende het hele jaar, hoewel dit verschil minder uitgesproken was in de laatste fase van de bestudeerde periode.

Wat de economische capaciteit betreft, bleek uit de studie dat het "niet verrassend is dat landen met een hoger inkomen 'per hoofd van de bevolking' over meer middelen beschikken om de pandemie te bestrijden", zodat zij gemiddeld beter presteren dan ontwikkelingslanden.

Laagtechnologische" maatregelen zoals 'lockdowns', aldus de studie, "hebben wellicht een gelijk speelveld gecreëerd tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden bij het beheersen van Covid-19".

Nu, bij het vaccinatieproces, benadrukten de auteurs echter dat rijkere landen "een beslissend voordeel kunnen hebben bij de inspanningen om de crisis te boven te komen, waardoor armere landen de pandemie langer moeten bestrijden".