De eerste twee workshops vinden plaats op donderdag 11 februari, een 's ochtends om 10.00 uur en de andere 's middags om 14.30 uur, en brengen een reeks deskundigen bijeen om eerst te discussiëren over de vraag "Is Engineering Science?", en vervolgens na te denken over de deelname van vrouwen aan de verkenning van de ruimte, onder het thema "A small step for Women ... A big step for Humanity". (Een kleine stap voor vrouwen...Een grote stap voor de mensheid).

Na deze eerste zullen de workshops twee keer per maand plaatsvinden, met op 11 maart een workshop over "Vrouwen en kunstmatige intelligentie" en op 23 maart "Jouw toekomst: Welk beroep te kiezen".

In april is de eerste workshop op de 9e "Gesprekken uit een andere wereld: vrouwen en de ruimte", en de daaropvolgende workshop op de 22e "Internationale dag van meisjes in ICT [Informatietechnologieën en Communicatie]: Het is jouw beurt!".

Deze workshops eindigen in mei, meer bepaald op de 28e, de internationale dag van de energie.

In een verklaring herinnert het bureau van de staatssecretaris voor Burgerschap en Gelijkheid, Rosa Monteiro, eraan dat de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het leven werd geroepen om "te waarschuwen voor genderongelijkheid die de kansen en carrières van vrouwen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie benadeelt".

Anderzijds wijst zij erop dat zij als "centrale zorg" de constante daling van het aantal in ICT afgestudeerde vrouwen heeft gehad, dat in 1999 26 procent bedroeg en in 2009 daalde tot 17,4 procent, om zich vervolgens te herstellen tot 21 procent in 2018.

"Om deze realiteit te bestrijden, werd het project 'Engenheiras Por Um Dia' in het leven geroepen, dat reeds 7.975 jongeren uit het secundair onderwijs heeft bereikt", luidt de verklaring, die eraan toevoegt dat het een initiatief is van de staatssecretaris voor Burgerschap en Gelijkheid, het wordt gecoördineerd door de Commissie voor Burgerschap en Gendergelijkheid (CIG) in samenwerking met de Portugese Vereniging voor Diversiteit en Inclusie, Instituto Superior Técnico en Ordem dos Engenheiros.

Bij het initiatief, dat aan zijn vijfde editie toe is, zijn 56 partnerentiteiten - bedrijven en gemeenten, 23 scholen en 13 instellingen voor hoger onderwijs - betrokken.

De staatssecretaris maakt van de gelegenheid gebruik om op te roepen tot een "institutionele transformatie in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zodat de vrouwen die belemmeringen ondervinden in wetenschappelijke loopbanen, toegang krijgen tot besluitvormingsfuncties", en benadrukt dat dit verplichte financieringsvereisten zullen zijn in het nieuwe Europese kader voor onderzoek en innovatie Horizon Europa 2021-2027.


Author
TPN/Lusa