De regering Donald Trump had het aantal toe te laten vluchtelingen vastgesteld op 15.000, maar Biden is volgens door de AP gehoorde regeringsbronnen van plan het aantal te verviervoudigen terwijl de huidige begroting van kracht is, tot eind september, en in 2022 zal hij het weer verdubbelen tot 125 duizend.

Volgens dezelfde bronnen wordt het eerder door Biden aangekondigde doel van 125.000 vluchtelingen in dit stadium door de regering als onrealistisch beschouwd, vanwege de beperkingen die worden veroorzaakt door de pandemie van het nieuwe coronavirus en ook vanwege de noodzaak om het programma voor de toelating van vluchtelingen, dat door de vorige uitvoerende macht grotendeels was ontmanteld, opnieuw op te zetten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat het proces van herziening van de toelatingsquota is begonnen, waarbij een presidentieel rapport wordt toegezonden aan het Congres, waar over de maatregel zal moeten worden gedebatteerd.

Het doel om 125.000 vluchtelingen toe te laten is hoger dan het maximum van 110.000 dat aan het einde van de ambtstermijn van voormalig president Barack Obama was vastgesteld.

De daling van de toelating van vluchtelingen in de afgelopen 4 jaar heeft geleid tot een vermindering van de financiering voor ondersteuningsprogramma's voor hervestiging, de sluiting van toezichtsbureaus en het ontslag van hun werknemers.