"De tragische gebeurtenis [moord op een Oekraïense burger op de luchthaven van Lissabon] heeft niets te maken met deze hervorming", zei Eduardo Cabritain de parlementaire commissie voor constitutionele zaken, rechten, vrijheden en waarborgen.

Tijdens de hoorzitting werd de herstructurering van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) door alle politieke partijen belicht, waarbij de sociaaldemocratische afgevaardigde André Coelho Lima zich afvroeg waarom deze hervorming juist nu wordt doorgevoerd.

De dood van een Oekraïner in de SEF-faciliteiten op de luchthaven van Lissabon, in maart vorig jaar, werd door André Coelho Lima omschreven als " de zwartste zaak van deze regering en van vele jaren Portugese democratie".

CDS-PP-afgevaardigde Telmo Correia sprak zich op zijn beurt uit tegen "de ontmanteling van het SEF " en was van mening dat het verbeterd moest worden.

"Het moet worden verbeterd en niet ontmanteld om je kop te redden", zei Telmo Correia.

In reactie hierop beschuldigde de minister PSD-partijgenoot van een "gebrek aan staatsgevoel" en beschuldigde hij PSD ervan geen hervorming van de SEF te willen.

"Het antwoord kan niet zijn wat de PSD heeft verdedigd, namelijk niets doen," zei hij.

Eduardo Cabrita bevestigde opnieuw dat de herstructurering van de SEF beantwoordt aan wat in het regeringsprogramma was voorzien en "een zeer duidelijke organische scheiding inhoudt tussen de politietaken en de taken van degenen die de documentatie van immigranten autoriseren".
"Wat de politie betreft, consolideert de rol van het GNR, binnen de werkingssfeer van Frontex en zal samen met Spanje de controle van de zeegrenzen uitvoeren en nu ook het beheer van de landgrenzen, hetgeen de rol van het PSP, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van luchthavens, uitbreidt en zo wordt de gerechtelijke politie versterkt op het gebied van netwerk- en transnationale misdrijven, zoals hulp bij illegale immigratie en mensenhandel," zei hij.

De minister verklaarde dat deze zaken reeds zijn behandeld in de Hoge Raad voor de binnenlandse veiligheid en dat de algemene lijnen reeds zijn doorgegeven aan de vakbonden van werknemers van de SEF.

Eduardo Cabrita zei ook dat deze hervorming wordt doorgevoerd op een moment dat SEF "gekoppeld was aan de beste publieke respons van de afgelopen maanden".

Hij waardeerde "de professionele kwaliteit van SEF" en benadrukte dat de Dienst vreemdelingen en grenzen heeft deelgenomen aan het tijdelijke herstel van de controle aan de landgrenzen met Spanje, wat al 35 jaar niet meer was gebeurd, gekoppeld was aan de buitengewone legalisatie van immigranten in de context van de pandemie en een regularisatiemodel voor automatische verlenging van vreemdelingen heeft opgezet, dat sinds juni in werking is.

Met betrekking tot de dood van de Oekraïense burger verklaarde Eduardo Cabrita dat het antwoord van het ministerie van Binnenlandse Zaken "in maart is gegeven en niet in december", en dat de waarheid nog moet worden vastgesteld in het kader van het proces.

Het proces tegen de drie SEF-inspecteurs die ervan worden beschuldigd Oekraïense staatsburger Ihor Homeniuk te hebben vermoord, vindt plaats in Lissabon. De verdachten staan sinds hun arrestatie op 30 maart 2020 onder huisarrest.

De drie SEF-inspecteurs worden ervan beschuldigd de Oekraïense burger te hebben doodgeslagen, in een situatie van gekwalificeerde doodslag, een misdrijf waarop maximaal 25 jaar gevangenisstraf staat.