De Universiteit van Algarve (UAlg) heeft een protocol ondertekend met het Portugese Pact voor Plastics, waarin de leden zich ertoe verbinden wegwerpplastics tegen 2025 uit te bannen. Dit initiatief, zo legde de universiteit uit, "is gericht op de bevordering van een gezamenlijk en op samenwerking gebaseerd traject tussen industrie en onderzoek, met het oog op de versnelling van de overgang naar een circulaire economie voor kunststoffen in Portugal, waarbij deze nooit afval of vervuiling zullen worden". Ongeveer 80 entiteiten, waaronder NGO's, verenigingen en universiteiten, hebben het pact ondertekend.