In een verklaring van 24 maart verklaart het ministerie van Milieu en Klimaatactie dat de overeenkomst in februari werd geformaliseerd, met als doel het optreden van de twee entiteiten op het gebied van milieucriminaliteit te coördineren.

In het protocol wordt benadrukt dat de werkgroep die IGAMAOT en het Portugese Milieuagentschap hebben opgericht voor de vaststelling van technische en wetenschappelijke evaluatiecriteria die het mogelijk maken een meetbare inhoud te geven aan begrippen als "aanzienlijke schade" of "aanzienlijke of blijvende schade", reeds in het PJ is geïntegreerd, samen met het Bureau van de procureur-generaal.

In dezelfde nota benadrukt het ministerie dat de grootste belemmering voor de strafbaarstelling "van sommige van de ernstigst schadelijke gedragingen voor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen juist gelegen is in de enorme moeite die de autoriteiten hebben om onbepaalde begrippen in de praktijk te vertalen waarvan de wet het misdrijf verontreiniging afhankelijk maakt".

"Dit heeft ertoe geleid dat de rechtbanken geen strafrechtelijke sancties hebben opgelegd, zelfs niet in de ernstigste milieuschade veroorzakende situaties, die dus altijd als louter administratieve overtredingen zijn behandeld", benadrukt het ministerie.