Deze 14-daagse preventieve isolatiemaatregel voor personen die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Zuid-Afrika of landen met 500 gevallen van Covid-19 per 100.000 inwoners strekt zich ook uit tot de lucht- en zeegrenzen en is op 1 april ingegaan toen een nieuwe periode van noodtoestand begon, die tot 15 april duurt.

In een verklaring die eerder deze week werd vrijgegeven, zei het ministerie van Binnenlandse Bestuurszaken (MAI) dat vluchten uit Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika tot 15 april opgeschort zullen blijven, waarbij alleen repatriëringsvluchten en burgers die vanuit deze landen op repatriëringsvluchten of via tussenlandingen in Portugal aankomen, zijn toegestaan.

Volgens het MAI moeten burgers die van deze vluchten afkomstig zijn niet alleen een bewijs van een negatieve test voorleggen, maar zich ook houden aan een preventieve isolatieperiode van 14 dagen.

"Passagiers die in het land aankomen zonder bewijs van een test op SARSCoV-2-besmetting moeten de test op eigen kosten in de luchthaven laten uitvoeren door gezondheidswerkers die daarvoor zijn opgeleid, en moeten het resultaat op de luchthaven zelf afwachten", aldus het ministerie van Bestuur en Binnenlandse Zaken.

In de nota van het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken wordt ook benadrukt dat passagiers die afkomstig zijn uit landen met een incidentie van 500 gevallen per 100.000 inwoners of meer "alleen essentiële reizen mogen maken" en ook 14 dagen preventief geïsoleerd moeten worden.

Deze landen zijn Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Estland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Malta, Polen, Slovenië en Zweden.

Ook mogen alleen passagiers die afkomstig zijn uit landen waar de incidentie gelijk is aan of hoger is dan 150 gevallen per 100.000 inwoners, zoals Duitsland, Oostenrijk, België, Kroatië, Denemarken, Slowakije, Finland, Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Roemenië en Zwitserland essentiële reizen maken.

"Op vluchten uit derde landen zijn alleen essentiële reizen toegestaan", aldus MAI.

In het kader van de controle aan de landgrens met Spanje zullen onderdanen of legaal op het nationale grondgebied verblijvende personen uit het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Zuid-Afrika of landen met een incidentie van 500 gevallen per 100.000 inwoners of meer, zich ook moeten houden aan een preventieve isolatieperiode van 14 dagen.

In het kader van de maatregelen die van kracht zijn aan de landgrens, is "het verkeer tussen Portugal en Spanje beperkt - en alleen aan de aangewezen doorlaatposten - tot het internationale vervoer van goederen, van grensarbeiders en seizoenarbeiders die naar behoren zijn gedocumenteerd, en van nood- en reddingsvoertuigen en hulpdiensten.

In dezelfde nota herinnert de regering er ook aan dat het verbod op verkeer tussen gemeenten, dat krachtens het decreet inzake de noodtoestand van kracht is, geldt voor alle burgers, ongeacht hun nationaliteit.

In het geval van burgers die niet op het nationale grondgebied verblijven "is alleen voorzien in de mogelijkheid om, na aankomst in Portugal, naar de plaats te reizen waar zij aantoonbaar verblijven, met inbegrip van een hotel of andere accommodatie.

Deze burgers, zo wordt in de verklaring benadrukt, zijn onderworpen aan "dezelfde regels en uitzonderingen die gelden voor ingezeten burgers", d.w.z. dat zij zich niet buiten de gemeente van verblijf mogen verplaatsen.