Onderzoekers van het Imperial College vergeleken het therapeutisch potentieel van paddo's met een zes weken durende kuur van een antidepressivum bij mensen met een matige tot ernstige depressie. ´

Zij beschreven de resultaten als "veelbelovend" en ontdekten dat, hoewel de depressiescores in beide groepen verminderden, de verminderingen sneller optraden in de paddogroep en groter waren in omvang.