Mariana Vieira da Silva, die in het kader van een regimentszitting in de Commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en garanties in het parlement te horen was, verklaarde dat "al meer dan vierduizend burgers zich op dit platform hebben geregistreerd" en schreef dit resultaat toe aan "het uitgebreide verspreidingswerk van de ACM [Hoge Commissaris voor Migratie]".

"Om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft, is in het kader van de vaccinatie met covid-19 een onlineplatform gecreëerd dat de registratie mogelijk maakt van buitenlandse burgers die nog geen utente-nummer hebben", benadrukte de minister.

Volgens de minister heeft de pandemie de noodzaak versterkt van een publieke reactie op buitenlanders die in Portugal wonen en benadrukte dat al in maart 2020 werd bepaald dat wie zich in een onregelmatige situatie in het land bevond, maar met een lopend proces bij de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF), zijn situatie tijdelijk zou laten regelen, iets dat in november werd verlengd.

In dat verband kondigde zij aan dat deze termijnen "binnenkort zullen worden verlengd door middel van een nieuw besluit dat meer bescherming biedt aan immigranten die zich in deze situatie bevinden", zonder echter al een datum te hebben vastgesteld.

Als u geen utente-nummer hebt, kunt u zich hier aanmelden voor een vaccinatie in Portugal: https://servicos.min-saude.pt/covid19/vacinacao-nao-utente