"Er is een enorm probleem met het afvalbeheer op São Miguel: ongeveer 70 procent van het afval wordt nog steeds op stortplaatsen gedeponeerd en dit is echt onaanvaardbaar en kan niet gebeuren. Daarom moet er echt dringend een oplossing worden gevonden", aldus Alonso Miguel.

De gouverneur antwoordde op de parlementaire leider van BE, António Lima, die hem vragen stelde over de bouw van een verbrandingsoven op het eiland São Miguel.

Het parlementslid van Bloquista zei dat het plan en de begroting voor 2021 een "belangrijke leemte" vertonen, aangezien "niets door de regering wordt gezegd om" de bouw van de verbrandingsoven te voorkomen.

Alonso Miguel benadrukte dat het initiatief voor de bouw van een energieterugwinningsinstallatie in São Miguel de verantwoordelijkheid is van het bedrijf Musami en de Vereniging van gemeenten van het eiland (AMISM).

Volgens de regionale secretaris is het de bedoeling van deze twee organisaties om in São Miguel "een installatie voor energieterugwinning te bouwen, met mechanische en biologische behandeling stroomopwaarts", en mag de regionale regering "zich uiteraard niet bemoeien met de legitieme bevoegdheden van de gemeenten".

CDS-PP-parlementslid Rui Martins beschuldigde BE van "politieke chicanes" door de kwestie van de bouw van de verbrandingsoven aan de orde te stellen.

Het proces van de bouw van de energieterugwinningsinstallatie op São Miguel heeft tot controverse geleid, te beginnen met de betwisting door burger- en milieubewegingen, die zeggen dat een verbrandingsinstallatie van de geplande omvang op het eiland São Miguel het eiland, en bijgevolg de archipel, ver van de Europese recyclagedoelstellingen zal brengen.