Het huidige quotum dat beschikbaar is voor landbouwactiviteiten in de multifunctionele onderneming van Alqueva (EFMA) "is duidelijk ontoereikend om de uitbreiding van het geïrrigeerde gebied dat momenteel wordt ontwikkeld, op te vangen", aldus Rui Garrido.

Volgens Rui Garrido zal "de irrigatie in Alqueva in de nabije toekomst ten goede komen aan ongeveer 200 duizend hectare", wat volgens de thans beschikbare quota "een irrigatiehoeveelheid van minder dan 3.000 kubieke meter [water] per hectare" betekent.

Deze situatie, zo wees hij erop, brengt "sommige reeds beplante meerjarige teelten" in gevaar en beperkt "ernstig de mogelijkheden voor andere te beplanten teelten".

In zijn toespraak benadrukte de voorzitter van ACOS dat de landbouw in de regio "een zeer gediversifieerd en evenwichtig cultureel mozaïek" vormt, met het oog op "de toekomst".

"In tegenstelling tot wat velen prediken, meer gebaseerd op overtuigingen dan op technische en wetenschappelijke kennis, heeft de moderne landbouw een toekomst en moet deze bewust worden beoefend met gebruikmaking van alle beschikbare middelen", voegde hij eraan toe.

Rui Garrido benadrukte ook de "fundamentele" rol van de landbouw tijdens de huidige pandemische periode, door "voedselsoevereiniteit" te garanderen.

"[Deze activiteit] is nooit gestopt of heeft nooit werkloosheid gecreëerd, hoewel soms met enige moeilijkheden in sectoren die te maken hebben gehad met aanzienlijke dalingen in consumptie en prijzen," zei hij.

De burgemeester van Beja, ook aanwezig op de openingszitting van de beurs, prees ook de voorziening van de boeren tijdens de covid-19 pandemie.

"De landbouw heeft dit hele jaar een vitale rol gespeeld, die niet altijd geprezen wordt zoals het hoort", meende Paulo Arsénio (PS).