In een verklaring zegt het GNR dat de SEPNA krijgsmacht in 2020 en in het kader van de bescherming van natuur en milieu 73.450 patrouilles en 228.244 inspecties heeft uitgevoerd die hebben geleid tot de arrestatie van 51 personen, de opheffing van 18.884 overtredingen en de opsporing van 1.100 misdrijven.

De GNR maakt ook de balans op van de telefoonlijn SOS Ambiente e Território do SEPNA, die 24 uur per dag bereikbaar is via het nummer 808 200 520, en die in 2020 in totaal 12.185 klachten registreerde, wat resulteerde in de registratie van 2.286 administratieve overtredingen en 110 misdrijven naar aanleiding van de opgespoorde overtredingen.

Volgens de politie kan iedere burger via deze lijn situaties melden die in strijd zijn met de milieuwetgeving en advies krijgen over zaken die verband houden met de natuur-, milieu-, bos-, huisdieren-, gezondheids- en ruimtelijke-ordeningswetgeving.

De GNR meldt dat zij een breed scala aan activiteiten uitvoert die verband houden met de jacht, afval, de omgang met gewasbeschermingsmiddelen, de bescherming van het bos tegen branden, de winning van inerte materialen en potentieel gevaarlijke dieren en huisdieren.

Het bedrijf zegt ook dat milieucriminaliteit een van de prioriteiten is in de door de Raad van de Europese Unie aangenomen strijd tegen ernstige en georganiseerde internationale criminaliteit, rekening houdend met het feit dat het een van de meest winstgevende georganiseerde criminele activiteiten ter wereld is geworden, die niet alleen gevolgen heeft voor het milieu, maar ook voor de samenleving en de economie in haar geheel.

"De Europese Unie tracht haar strijd toe te spitsen op de ontmanteling van criminele organisaties die betrokken zijn bij de handel in wilde diersoorten en de bestrijding van al diegenen die betrokken zijn bij de illegale handel in afvalstoffen, alsook partnerschappen aan te gaan met entiteiten en organisaties om de controle op en de bestrijding van milieucriminaliteit te verbeteren", aldus de GNR.