"Geen lithiumprospectie in beschermde gebieden"

Door TPN/Lusa, in Nieuws, Gezondheid & Milieu, Zakelijk, Economie · 08-05-2021 16:00:00 · 0 Reacties

De acht gebieden die worden voorgesteld voor de aanbesteding voor de exploratie en prospectie van lithium sluiten natuurparken en Natura 2000-netwerkgebieden uit, aldus de directeur-generaal voor Energie, João Bernardo.

Tijdens de conferentie op hoog niveau "Green Mining" van het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zei hij dat lithium een essentiële rol speelt in de agenda voor het koolstofvrij maken van de energievoorziening en prees hij het "grote potentieel" van de mijnbouw in het noorden en het midden van het land en dat het land het "unieke voordeel" heeft dat het over een overvloed aan lithium beschikt en daarom moet bijdragen tot het koolstofvrij maken van de energievoorziening.

De lancering van de aanbesteding wacht op een strategische milieueffectrapportage, die onder de verantwoordelijkheid valt van de Autoriteit voor Energie en Geologie, en in november moet worden gepubliceerd, aldus de minister van Milieu tijdens dezelfde bijeenkomst.

Lithiumprospectie en -onderzoek hebben tot doel het bestaan van lithiummineraalafzettingen, de hoeveelheden ervan en de economische levensvatbaarheid van de winning te achterhalen, maar sluiten gebieden uit met een milieubeschermingsstatus of waar reeds een milieueffectbeoordeling aan de gang is.

De regering had aangekondigd dat de aanbesteding van start zou gaan na deze strategische milieueffectbeoordeling en na de inwerkingtreding van de nieuwe mijnbouwwet, die in oktober door de Raad van Ministers is goedgekeurd en die nieuwe normen bevat inzake milieuduurzaamheid, het delen van de economische voordelen met de plaatselijke gemeenschappen en meer bevoegdheden voor de gemeenten.Gerelateerde artikelen


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.