De maandelijkse enquête van de Portugese Hotel, Restaurant en aanverwante Vereniging (AHRESP) voor april concludeert dat de bedrijven in de sector een verbetering van de activiteit hebben geregistreerd met de vooruitgang van de versoepeling van het lockdown plan, maar "de situatie is nog steeds zorgwekkend, als gevolg van meer dan een jaar met enorme verliezen".

Volgens de verzamelde gegevens overweegt in de cateringsector 26% van de bedrijven failliet te gaan, aangezien de gerealiseerde en verwachte inkomsten niet alle kosten zullen dragen die voortvloeien uit de normale werking van hun activiteit, waarbij meer dan de helft (52%) zijn omzet in april met meer dan 40% zag dalen.

Als gevolg van de nog steeds sterk teruglopende facturering heeft 11 procent van de bedrijven in april de lonen niet kunnen betalen en nog eens 11 procent slechts gedeeltelijk.

Gezien deze realiteit zegt 40 procent van de cateringbedrijven al ontslagen te hebben doorgevoerd sinds het begin van de pandemie.

"Zonder verdere steun aan niet-terugbetaalbare middelen gaat 31 procent van de bedrijven ervan uit dat ze hun bedrijf niet draaiende zullen kunnen houden", aldus de vereniging.

In de sector toeristische accommodatie gaf 19 procent van de bedrijven aan dat hun activiteit was opgeschort, 43 procent registreerde geen bezetting in april en 27 procent gaf een bezetting aan van maximaal 10 procent.

Voor de maand mei raamt 32 procent van de bedrijven een nulbezetting en 28 procent van de bedrijven verwacht een maximale bezetting van 10 procent, aldus dezelfde studie.

In dit verband overweegt 11 procent van de bedrijven in de sector failliet te gaan omdat zij niet in staat zijn alle normale kosten van hun activiteit te dragen, en 40 procent van de ondervraagde bedrijven zegt dat de omzetdaling in april meer dan 90 procent bedroeg.

Als gevolg van de sterke daling van de facturering was 22 procent van de bedrijven in maart niet in staat de lonen te betalen en 5 procent deed dat slechts gedeeltelijk.