"In de gemeente Leiria erkennen wij de belangrijke bijdrage die de bevolking van buitenlandse afkomst, meer dan zesduizend mensen, levert aan de ontwikkeling en het scheppen van welvaart voor deze regio, en wij wensen dat onze provincie wordt gezien als een definitieve optie van verblijf", aldus de burgemeester van Leiria, Gonçalo Lopes.

De 117e CLAIM die door de regering in het hele land wordt ingehuldigd, zal bijdragen aan een "benadering van nabijheid en het wegnemen van twijfels", zei de staatssecretaris voor Integratie en Migratie, Cláudia Pereira.

De ambtenaar onthulde dat er in Leiria 90 verschillende nationaliteiten zijn en dat 40 procent van de immigranten Braziliaans is.

"Vreemdelingen maken 5 procent uit van de bevolking in Leiria en CLAIM zal de rechten van de migrantenbevolking waarborgen", benadrukte zij, en zij deelde mee dat CLAIM sinds zijn oprichting al "een miljoen keer geraadpleegd is".

De CLAIM van Leiria werkt met een technicus en zal altijd kunnen rekenen op de steun van de Hoge Commissie voor Migraties om twijfels op te helderen en opleidingen over de wetgeving te geven.

"Het grote voordeel is dat je een benadering hebt die dicht bij de burger staat. Je kunt twijfels wegnemen over de SEF-documenten (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), over gezinshereniging, over het meenemen van familieleden of over hoe je een huisvestings- en arbeidscontract krijgt", aldus Cláudia Pereira, die benadrukte hoe belangrijk het is dat CLAIM in het stadhuis werkt, omdat "dit de plek is waar de Portugezen en de migranten naartoe gaan".

Voor de staatssecretaris "verandert de aanwezigheid van dit centrum het leven van een migrant".

Gonçalo Lopes beschouwt de vestiging van een CLAIM in Leiria als "een stap in de verbintenis die de gemeente Leiria is aangegaan om een gebied vol gelijkheid op te bouwen", en verdedigt een "verdieping van de steunmechanismen voor de migrantenbevolking die zich in een bijzonder kwetsbare situatie bevindt ten aanzien van de pandemische context die de neiging heeft de sociale onevenwichtigheden en ongelijkheden te accentueren".

Het was met deze bevolkingsgroep in gedachten dat de gemeente Leiria de verordening inzake het gemeentelijk sociaal noodfonds wijzigde, om "de hele migrantengemeenschap te bestrijken, zelfs de recentelijk ingezeten gemeenschap, om steun te kunnen verlenen aan mensen die plotseling hun inkomstenbronnen zijn kwijtgeraakt", voegde Gonçalo Lopes eraan toe.

De CLAIM's, die nu 117 plekken in het hele land hebben, zijn een dienst van het Hoge Commissariaat voor Migraties, in samenwerking met verschillende gemeentelijke instanties of instanties uit het maatschappelijk middenveld, die tot doel hebben het hele proces van opvang en integratie van migranten te ondersteunen, en daarbij interculturaliteit op lokaal niveau te bevorderen.

Het raadslid voor sociale ontwikkeling, Ana Valentim, legde uit dat CLAIM in Leiria een voltijdse technicus op sociaal gebied zal hebben die al een opleiding van de Hoge Commissaris voor Migraties heeft gehad.

"Wij zullen contact opnemen met andere plaatselijke verenigingen die reeds met deze bevolkingsgroep werken en wij zullen volgende week de eerste contacten leggen. Het doel is om onze CLAIM volgende week maandag of dinsdag operationeel te hebben", onthulde Ana Valentim.