"Uit de juridische analyse die is verricht, is gebleken dat de regels niet ongrondwettelijk zijn, maar wel grote gevolgen hebben. Deze gevolgen voor de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Huisvesting moeten nu opnieuw worden geëvalueerd en we moeten compensaties vinden", zei Ana Abrunhosa.

De sociaaldemocratische afgevaardigde Luís Leite Ramos wees erop dat "toen de PS in de oppositie zat, ze jarenlang over de tolheffingen hebben geschreeuwd, nu doen ze dat niet meer, het is niet langer een belangrijke kwestie".

De minister van Territoriale Cohesie zei dat de maatregel die in de staatsbegroting is goedgekeurd "zware budgettaire gevolgen zal hebben", maar voegde eraan toe dat de regering werkt aan oplossingen om "de verlaging van de tolgelden, zoals goedgekeurd in de het parlement, te kunnen doorvoeren".

De belangrijkste ministeries die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, zijn Territoriale Cohesie, Infrastructuur en Huisvesting en Financiën, waarbij verschillende oplossingen worden geëvalueerd om de maatregel tot verlaging van de tolgelden uit te voeren, nadat is geconcludeerd dat deze grondwettelijk is.