Jerónimo de Sousa, secretaris-generaal en parlementslid voor de Communisten, bekritiseerde de Socialistische Partij en stelde een lijst van eisen op aan de uitvoerende macht onder leiding van António Costa in een negen en een halve minuut durende toespraak bij de opening van de ondervraging in het parlement over de rechten van werknemers.

De PS, zo beschuldigde hij, "had alle gelegenheid om te reageren op de meest dringende behoeften", maar wil niet eens gebruik maken van de "mogelijkheden die de begroting voor 2021 biedt", mogelijk gemaakt door de onthouding van de PCP.

"De PS verzet zich, beperkt, levert geen resultaten tegenover de problemen van de werknemers, terwijl ze de handen uit de mouwen steekt voor de economische en financiële groepen, in convergentie met het rechtse kwartet van de PSD, CDS, Chega en Liberaal Initiatief," zei hij.

De PCP, zei Jerónimo, "aanvaardt en bestrijdt" de opties van de PS voor economisch herstel en eist "de algemene verhoging van de lonen als een nationale urgentie, de valorisatie van loopbanen en beroepen en de verhoging van het nationale minimumloon tot 850 euro".


Author
TPN/Lusa