"De door de operatoren via het centrale energieloket geregistreerde verbruiksinvoer [registraties voor belastingdoeleinden door groothandelaars in brandstoffen] is in april 2021 aanzienlijk versneld ten opzichte van april 2020, met een stijging van 59 procent van 336.815 tot 535.533 ton," aldus ENSE in een verklaring.

Volgens de verklaring "wordt, zoals verwacht, het grootste jaar-op-jaar herstel geregistreerd in Jet [luchtvaartdiesel, met +300,63 procent], hoewel de luchtvaartsector het meest geconditioneerd blijft, maar het opwaartse traject van enige reactivering van zijn activiteit wordt waargenomen.

Op jaarbasis is het benzineverbruik in april met 112,05 procent gestegen en dat van de overige diesel (exclusief straalvliegtuigbrandstof) met 61,69 procent.

De maand april van dit jaar, toen het land zich al in het proces van geleidelijke deconfiniëring bevond, steekt schril af bij een overeenkomstige maand (april 2020), toen Portugal nog volledig in lockdown was na de eerste golf van de Covid-19-pandemie.

Als we de ontwikkeling van het verbruik in april analyseren in vergelijking met de voorgaande maand, is er een totale stijging van 34.087 ton (+6,8 procent), "waarbij ook de versnelling van Jet (+42,97 procent) en benzine (+15,58 procent) naar voren komt.

Wat de andere dieseloliën betreft, bedroeg de stijging van het verbruik in april 5,07 procent in vergelijking met maart.

"Deze groei staat niet los van de empirische beoordeling dat er ook sprake is van een hervatting of versnelling van tal van economische activiteiten, met een groter verkeer van voertuigen en dus een hoger niveau van de vraag naar en het verbruik van olieproducten", aldus ENSE.

Volgens ENSE - dat verantwoordelijk is voor het verwerven, onderhouden, beheren en mobiliseren van de nationale reserves van ruwe olie en olieproducten - "wordt verwacht dat deze tendens in de tweede helft van het jaar in intensiteit zal toenemen.

"Als we de niveaus van de introducties in het verbruik in april 2021 vergelijken met april 2019 (vóór de pandemie), zien we dat we nog steeds 23,53 procent onder het toen geverifieerde niveau zitten, waarbij vooral Jet (-73,46 procent) naar voren komt, maar waaruit blijkt dat er nog steeds een weg van herstel is die moet worden gevolgd", aldus het ENSE.