In het vorige rapport, dat in december werd gepubliceerd, voorzag de OESO een groei van 3,6 procent en 3,3 procent voor respectievelijk 2021 en 2022.

"Naarmate de pandemische maatregelen geleidelijk worden opgeschort, zal de economische groei zich naar verwachting in de tweede helft van dit jaar sterk herstellen", aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Volgens de internationale organisatie zal de economie van de eurozone naar verwachting met 4,3 procent groeien in 2021 en met 4,4 procent in 2022 "gestimuleerd door de particuliere consumptie, de steun en de externe vraag, met name vanuit de Verenigde Staten".

"Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2022 zal dalen tot bijna het niveau van voor de crisis", geeft het OESO rapport verder aan, waarin staat dat "een snelle en effectieve uitvoering van het herstelplan van de Europese Unie het herstel verder zou versterken".

"De toename van de overheidsinvesteringen is van fundamenteel belang", aldus de OESO, en in verband daarmee dat de eurozone voor de periode na de crisis "ook behoefte heeft aan een nieuwe monetaire beleidsstrategie, met een even krachtige beleidsreactie wanneer de informatie boven en onder het streefcijfer van de ECB ligt".

De OESO voorspelt ook dat het werkloosheidscijfer in de eurozone in 2021 8,2 procent zal bedragen (tegen 7,9 procent in 2020) en in 2022 7,9 procent.