Het "carta por pontos"-systeem, dat op 1 juni vijf jaar van kracht was, bestaat uit het aftrekken van punten voor ernstige en zeer ernstige overtredingen, en verkeersmisdrijven, wat leidt tot de intrekking van het rijbewijs wanneer alle 12 punten zijn verloren.

In een verklaring waarin de vijf jaar van dit systeem wordt geëvalueerd, stelt de ANSR dat sinds de inwerkingtreding ervan 1.494 rijbewijzen zijn ingetrokken, waarvan 450 tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021, wat neerkomt op een stijging van 43 procent ten opzichte van het aantal dat tussen 1 juni 2016 en 31 mei 2020 is geregistreerd.

De autoriteit voor verkeersveiligheid, stelt ook dat 2.386 bestuurders nul punten op hun rijbewijs hebben, waarbij het gaat om "geïnstrueerd of in instructie".

Nadat alle punten zijn verwijderd, raakt de bestuurder zijn rijbewijs pas kwijt nadat een autonoom administratief proces is gestart en kennisgeving is gedaan van de intrekking, mits deze niet bij de rechter wordt aangevochten.
ANSR wijst erop dat in de laatste vijf jaar van de vorige regeling, die tot 31 mei 2016 heeft geduurd, "slechts twee rijbewijzen zijn ingetrokken".

De autoriteit voor verkeersveiligheid geeft ook aan dat in de eerste vijf jaar van dit systeem punten zijn afgetrokken van meer dan 267.000 bestuurders, waarvan 78.804 tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021, wat neerkomt op een stijging van 41 procent ten opzichte van de voorgaande vier jaar.

Volgens de ANSR zijn de overtredingen die het meest hebben bijgedragen tot het verlies van punten het gebruik van mobiele telefoons, te hoge snelheid, rijden onder invloed van alcohol, niet stoppen voor een rood licht, ongehoorzaamheid aan de no-go- en STOP-borden en het overschrijden van een doorgetrokken streep.

De districten met een maandelijks gemiddelde van meer dan duizend geregistreerde overtredingen zijn Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lissabon, Porto, Santarém en Setúbal.

Het "carta por pontos"-systeem houdt ook in dat bestuurders die slechts vijf of vier punten hebben een opleiding volgen binnen een maximumperiode van 180 dagen vanaf de datum waarop zij de kennisgeving hebben ontvangen, en in totaal hebben 2.719 bestuurders dit de afgelopen vijf jaar ondergaan.

Volgens de ANSR kan het rijbewijs worden ingetrokken als bestuurders deze opleidingen niet volgen, en in de afgelopen vijf jaar zijn 16 bestuurders om deze reden hun rijbewijs kwijtgeraakt.

Uit de gegevens van de ANSR blijkt dat 378 chauffeurs de opleiding hebben gevolgd en dat 1.915 nog worden aangemeld.

Volgens de verkeersveiligheidsautoriteit bleven 986 bestuurders achter met drie of minder punten, zodat zij verplicht zijn binnen 90 dagen na ontvangst van de kennisgeving een theorietoets over de verkeersregels af te leggen.

Van deze 986 bestuurders hebben er 195 het theorie-examen afgelegd, zijn er 47 gezakt en zullen hun rijbewijs verliezen, van zeven van hen is het rijbewijs al ingetrokken, 279 hebben het examen nog niet afgelegd en 465 worden nog in kennis gesteld.

Uit een door de ANSR in 2020 uitgevoerde studie blijkt dat 77 procent van de bestuurders het systeem als nuttig beschouwt en dat het nut van het systeem "hoofdzakelijk voortvloeit uit de capaciteit die wordt erkend als in staat om bestuurders bewust te maken van het belang van het uitvoeren van betere rijpraktijken".

In het systeem van de "Carta por Pontos" (puntenrijbewijs) worden aan de bestuurder 12 punten toegekend, die stijgen of dalen naar gelang van de begane overtredingen.

Na de intrekking van de titel krijgen deze bestuurders een rijverbod van twee jaar opgelegd en moeten zij hun rijbewijs opnieuw halen.


Author
TPN/Lusa