In een van de situaties greep de GNR in om een einde te maken aan een "sunset" party met 200 mensen, in de buitenruimte van een restaurant "met zand en een zwembad", waar luide muziek klonk en bij de ingang werd geadverteerd "betaling aan de deur", vertelde Lusa bron van die politiemacht.

s Nachts werden twee etablissementen gesloten, een voor het werken na de uren (22:30) en de andere voor het hebben van "tientallen dansende klanten, zonder fysieke afstand, masker of enige naleving van de regels," voegde dezelfde bron.

In een verklaring zei de GNR dat de situaties werden ontdekt tijdens patrouilleacties en dat de politie onmiddellijk optrad om een einde te maken aan de activiteiten, door de plaatsen te sluiten en de respectieve processen verbaal op te maken.

In alle situaties werden de aanwijzingen van de GNR "door de klanten opgevolgd" - zonder dat er incidenten werden geregistreerd, aldus de bron van het GNR-commando in Faro.

De GNR benadrukte dat de regels die zijn opgelegd om de Covid-19-pandemie in te dammen "de sluiting van de etablissementen om 22.30 uur, de beperking van de capaciteit tot 50 procent en de verplichting om maskers te dragen wanneer men niet aan het consumeren is" inhouden.

Klanten van deze etablissementen moeten "een plaats innemen, zoals een stoel of een bank, en mogen niet midden in het etablissement blijven staan, namelijk dansen", zo concludeerde dezelfde bron.