In zijn tweedelige "opiniestuk" geeft Dr. John Clare op bekwame wijze een samenvatting van het tegenbewijs dat door de gevestigde belangen van de fossiele-brandstofindustrie is verzameld. Veel hiervan is inhoudelijk onweerlegbaar, maar is ook gespeend van goed doel.
De objectieve opvattingen van EV-rijder Colin Burgess over de gevaren van voortdurende mijnbouw en de noodzaak van wereldwijde handhaving van regels voor recycling om de productie snel terug te dringen zijn zinnig.

We aanvaarden allemaal dat klimaatverandering een onverbiddelijk proces is van vele miljoenen jaren waarin onze planeet door zeer uiteenlopende stadia van milieuverandering is gegaan - die bijna allemaal onherbergzaam zijn geweest voor geavanceerde diersoorten en hun duurzame voedselbronnen. Maar de tijdschaal van dergelijke veranderingen is langzaam en onmeetbaar geweest in termen van temperatuur en vervuiling. De jaren sedert de industriële revolutie, die slechts een knipoog zijn in de tijd, zijn bestudeerd in wetenschappelijke, empirische termen die het mogelijk hebben gemaakt om onweerlegbaar vast te stellen in welke mate de menselijke activiteit een negatieve invloed heeft gehad op het welzijn in de wereld. Maar deze veranderingen in ons milieu zijn niet uniform geweest met veel variatie per plaats en zijn moeilijk te interpreteren door de diverse bewoners van de Siberische toendra, de Gobi-woestijn, het Amazone-regenwoud of Buckingham Palace.

Van groot belang is het duizelingwekkende verlies aan biodiversiteit dat in de afgelopen twintig jaar is geconstateerd met een exponentieel toenemend tempo van uitsterven en dat binnen een eeuw de ondergang van het leven zal inluiden.

De Covid-19 epidemie heeft aangetoond hoe opzettelijk ondoeltreffend het optreden van de grote mogendheden kan zijn om hun burgers te disciplineren en zich voor te bereiden op ergere ziekten die reeds aan de medische horizon verschijnen. Zij heeft ook aangetoond hoe de mensheid in het algemeen alleen maar bezig is met het onmiddellijke behoud van een baldadige, hedonistische identiteit, zelfs als dit ten koste gaat van de "have nots" van de samenleving.

Er is slechts één oplossing die onmiddellijk effect kan sorteren - systematische ontvolking. Maar daar komen we weer bij die vreselijke beslissing over wie de last van een zinkend schip gaat verlichten.

Roberto Knight
Cavaleiro, Tomar