Bij aankomst op de Europese Raad in Brussel, waar de staatshoofden en regeringsleiders van de EU opnieuw zullen spreken over de coördinatie van de aanpak van de pandemie, met name wat betreft het vrije verkeer in het licht van de nieuwe varianten, zei António Costa dat hij de opmerkingen van Angela Merkel niet als kritiek had opgevat.

"We hebben altijd gecoördineerd gewerkt met de besluiten die de Europese Unie heeft genomen over vluchten uit derde landen en over het vrije verkeer binnen elk van de lidstaten. Wij zullen dit blijven doen. Merkel heeft volkomen gelijk, want er zijn geen binnengrenzen in de EU, dus hebben we een gecoördineerd optreden aan de grens nodig. In Portugal hebben we dit gedaan. Ik denk dat er een verkeerd begrip is van wat we hebben aangenomen met betrekking tot de Britten, aangezien we de algemene richtsnoeren van de EU hebben overgenomen, dat wil zeggen quarantaine opleggen aan landen boven een bepaald aantal gevallen, wat niet gold voor de Britten, en aan de andere kant de eis van verplichte tests, wat ook een eis voor de Britten is geweest.

"Ik denk dat Angela Merkel geen kritiek heeft geleverd. Veel mensen hebben nagedacht over de oorsprong van deze variant. Het Europees Centrum voor Ziektebeheersing heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat wat nu in het Verenigd Koninkrijk gebeurt, zich naar Europa zal verspreiden. De voorspelling is dat de deltavariant vanaf nu en de komende weken de overheersende variant in Europa zal zijn en in augustus zal dat 90 procent zijn."

Hij voegde eraan toe: "Er is hier sprake van een nieuw fenomeen dat zich sinds het begin van het jaar voordoet. Vorig jaar kwam het virus van oost naar west (wij waren een van de laatste landen die door de pandemie werden getroffen). Sinds het begin van dit jaar doet zich, zoals bekend, het tegenovergestelde verschijnsel voor. Het VK was het eerste land waar zich een aanzienlijke groei voordeed en vervolgens waren Ierland en Portugal de landen die als volgende werden getroffen. Nu is in Ierland een totale lockdown, wat bij ons niet het geval is, wij zijn al enige tijd bezig de economie weer op gang te brengen, dus waren wij de tweede die werden getroffen.

"Veel mensen in Portugal hebben gesproken over de matrix die wij hanteren, en ik heb erop aangedrongen uit te leggen dat de matrix die wij hanteren de matrix is die wij hanteren van het Europees Centrum voor ziektebestrijding, dus het is absoluut zinloos om onze matrix te veranderen, omdat het Europees Centrum voor ziektebestrijding zijn matrix heeft vastgesteld en het is op basis van deze matrix dat de Europese landen de regels vaststellen.

Wat betreft de mogelijkheid dat Portugal "de grenzen sluit" voor de Britten, of quarantaines oplegt aan degenen die uit het Verenigd Koninkrijk reizen, benadrukte de premier dat Portugal zal doen wat in de Raad is overeengekomen, zoals het altijd heeft gedaan, aangezien het Verenigd Koninkrijk "geen uitzonderingsbehandeling mag krijgen".