In totaal registreerde de politie tussen vrijdag 15.00 uur en maandag 6.00 uur 68 administratieve overtredingen en 1.095 verboden om de hoofdstedelijke zone van Lissabon (AML) binnen te komen of te verlaten.

In een voorlopige evaluatie aan het agentschap Lusa door kapitein João Gaspar, van de Public Relations van de Nationale Republikeinse Garde, zei hij dat de GNR tussen vrijdag 15.00 uur en vandaag 6.00 uur 140 operaties in de AML heeft uitgevoerd en toezicht heeft gehouden op meer dan 14.000 voertuigen.

João Gaspar verklaarde dat 1.095 verboden om de AML binnen te komen of te verlaten werden geregistreerd, en de GNR stuurde deze mensen terug naar hun huizen.

Hij voegde eraan toe dat 68 administratieve inbreuken werden geregistreerd wegens niet-naleving van de geldende wetgeving binnen de werkingssfeer van covid-19, en dat deze mensen de AML zijn binnengekomen zonder de in de wet voorziene uitzonderingen.

João Gaspar zei ook dat de GNR dit weekend een groter aantal weigeringen van toegang tot en verlaten van de binnengrens heeft vastgesteld dan tijdens het vorige weekend, het eerste waarin beperkingen in dit gebied van kracht waren.

Voor het tweede opeenvolgende weekend was het verboden om tussen vrijdag 15.00 uur en maandag 06.00 uur het hoofdstedelijk gebied van Lissabon in of uit te gaan, met de bij wet bepaalde uitzonderingen, wegens de toename van het aantal gevallen van covid-19 in deze zone.

Mensen die een digitaal certificaat of een negatieve test op covid-19 hebben, mogen het grootstedelijk gebied in en uit.