Bij de voorlezing van het vonnis verklaarde de rechter dat alle feiten bewezen waren.

De verdachte werd echter niet verantwoordelijk verklaard voor zijn daden omdat hij aan een geestesziekte lijdt.

De rechtbank heeft de verdachte ook gevaarlijk verklaard en heeft besloten hem voor een periode van twee tot vijf jaar in een psychiatrische instelling op te nemen.

Naast het misdrijf van huiselijk geweld werd de beklaagde beschuldigd van drie misdrijven van diefstal, waarvan één poging, en één misdrijf van beschadiging, dat niet in de aanklacht werd meegenomen.

In de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie (OM) staat dat de beklaagde drugs gebruikte en weigerde medicijnen in te nemen, dat hij sinds juli 2020 agressief was geworden en "felle" discussies met zijn grootmoeder was begonnen.

De verdachte zou zijn grootmoeder ook verschillende keren met de dood hebben bedreigd en begon dagelijks geld van haar te eisen, dat het slachtoffer hem gaf uit angst dat hij haar iets zou aandoen.

Het parlementslid zegt dat deze agressieve gedragingen "bijna dagelijks" in huis werden herhaald, waardoor het slachtoffer "vernederd en doodsbang" werd.

Een van de meest gewelddadige episodes vond plaats op 10 augustus 2020, toen de grootmoeder aangifte deed van de situatie.

Toen de verweerder zich realiseerde wat er was gebeurd, beledigde hij het slachtoffer en probeerde hij haar een kopstoot te geven, maar hij werd tegengehouden door buren die de discussie hoorden en de verweerder kwamen kalmeren.