"We hebben vastgesteld dat de rechten van vliegtuigpassagiers tijdens de pandemie niet zijn beschermd en dat tussen maart 2020 en maart 2021 tientallen miljoenen passagiers hun vlucht geannuleerd zagen en zeer slecht geïnformeerd waren over hun rechten", zegt Annemie Turtelboom, lid van de rekenkamer, in een interview met Lusa News Agency.

Op de dag dat de ECA het rapport "Air passenger rights during the Covid-19 pandemic: essential rights are not protected despite the Commission's efforts" publiceert, vertelt Annemie Turtelboom aan Lusa dat "op dit moment passagiers in feite de schuldeisers zijn van luchtvaartmaatschappijen in moeilijkheden, in die zin dat hun geld op de bankrekeningen van de luchtvaartmaatschappijen staat en niet is terugbetaald".

Ondanks het feit dat de Europese wetgeving voorziet in "bepaalde rechten, zoals het recht op terugbetaling bij annulering van de vlucht, zijn die tijdens deze pandemie grotendeels genegeerd" en hebben ertoe geleid dat deze passagiers "hun geld zijn kwijtgeraakt", voegt de functionaris eraan toe.
Naast de problemen met de terugbetalingen wijst Annemie Turtelboom er ook op dat "tijdens deze pandemie passagiers vaak werden gedwongen om in plaats van terugbetalingen vouchers te accepteren".

"Dit is illegaal, het is in strijd met de EU-wetgeving, die zegt dat normaal gesproken ofwel binnen zeven of veertien dagen wordt terugbetaald, afhankelijk van de categorie, maar dat het moet worden terugbetaald".

Annemie Turtelboom wijst erop dat "luchtvaartmaatschappijen tegelijkertijd een ongekend bedrag aan overheidsgeld hebben ontvangen, ongeveer 35 miljard euro, om hen te helpen overleven en te voorkomen dat ze failliet zouden gaan".

In het geding zijn de soepelere regels van de Europese Commissie voor staatssteun in een tijd van crisis als gevolg van de pandemie, die veel EU-landen ertoe hebben gebracht hun luchtvaartmaatschappijen te steunen, zoals Portugal heeft gedaan met TAP (eerst met 1,2 miljard euro en recenter met 462 miljoen euro) of met SATA (133 miljoen euro).

"Maar de luchtvaartmaatschappijen hebben dit geld niet altijd gebruikt om de passagiers terug te betalen. Onze regeringen hadden erop kunnen en moeten aandringen dat deze overheidssteun afhankelijk wordt gesteld van de terugbetaling aan de passagiers", aldus het ECA-lid.