De studie werd geleid door Anne-Karine Boulet, onderzoeker aan het Centrum voor Natuurlijke Hulpbronnen, Milieu en Maatschappij (CERNAS) van de School voor Landbouw van het Polytechnisch Instituut van Coimbra (IPC).

"Het uitgevoerde werk had tot doel verschillen te identificeren in de hydrologische processen van twee kleine bosbekkens met een oppervlakte van minder dan één km2, waarvan de ene gedomineerd wordt door zeedennen [Pinus pinaster Aiton] van meer dan 20 jaar oud en de andere gedomineerd wordt door eucalyptus [Eucalyptus globulus Labill] van verschillende leeftijden, en bestrijkt zes studiejaren, van 2010 tot 2016," aldus een verklaring van het IPC.

Volgens de notitie werd de studie ontwikkeld in bekkens met vergelijkbare fysieke kenmerken, gelegen in het Caramulo-gebergte, met een vochtig mediterraan klimaat en schist moedergesteente.

"De continue meting van de neerslag en het debiet van de stromen maakte het mogelijk de waterbalans van de twee bekkens te berekenen en ook hun reactie op neerslagperiodes te analyseren, alsmede correlaties vast te stellen tussen verschillende parameters, namelijk neerslagkenmerken, evapo-transpiratiecijfers, bodemvocht, oppervlakteloop en bodembedekking", zo wordt verwezen.

De bron geeft aan dat "de gemiddelde jaarlijkse evapotranspiratie van het bekken met overwegend dennenbomen 907 mm bedroeg, meer dan in het bekken dat volledig met eucalyptusbomen is bevolkt (739 mm), waaruit blijkt dat dennenopstanden van meer dan 20 jaar oud meer water verbruiken dan een mengsel van eucalyptusopstanden van verschillende leeftijden".

De Polytechnic van Coimbra stelt dat gedurende de zes jaar van onderzoek "de jaarlijkse evapo-transpiratie varieerde tussen 37 procent en 78 procent in dennenbossen en tussen 34 procent en 73 procent in eucalyptusbossen, tussen het natste en droogste jaar", hetgeen volgens Anne-Karine "aanleiding geeft tot bezorgdheid over het effect van klimaatverandering op de beschikbaarheid van water tijdens drogere perioden in bergachtige gebieden in regio's met een mediterraan klimaat".

Aangezien de resultaten van de studie in tegenspraak zijn met het vooroordeel dat de eucalyptus meer water verbruikt dan de den, wijst de onderzoekscoördinator op het "belang van het bostype", waarbij hij er echter op wijst "dat de verkregen resultaten zijn gevalideerd voor zeer specifieke klimaat- en bodemomstandigheden en niet kunnen worden gegeneraliseerd voor het hele grondgebied".

De conclusies van de studie zijn opgenomen in het artikel "Hydrological Processes in Eucalypt and Pine Forested Headwater Catchments within Mediterranean Region", dat is gepubliceerd in het tijdschrift Water 2021, speciale uitgave "Impact of Land-Use Changes on Surface Hydrology and Water Quality" (beschikbaar op https://www.mdpi.com/2073-4441/13/10/1418).

Het artikel is het resultaat van het onderzoek dat Anne-Karine Boulet heeft verricht in het kader van haar proefschrift aan de Universiteit van Aveiro, onder leiding van Celeste Coelho en Jan Jacob Keizer (CESAM - Centrum voor Milieu- en Zeestudies) en António Dinis Ferreira (CERNAS-ESAC - Centrum voor Natuurlijke Hulpbronnen, Milieu en Maatschappij van de Landbouwschool van de Polytechnische School van Coimbra).