"EDP bevestigt dat zij op 6 juli het doelwit was van een huiszoekingsoperatie met de hulp van de belastingdienst in het kader van de verkoop van een portefeuille van zes stuwdammen aan Engie, wegens vermeende belastingfraude," vertelde de officiële bron van het bedrijf aan Lusa.

EDP voegde hieraan toe dat het "volledige medewerking verleent aan de autoriteiten en ervan overtuigd blijft dat de verkoop aan alle wettelijke vereisten voldoet.

SIC Notícias meldde dat de belastingdienst en het openbaar ministerie huiszoekingen verrichten bij de ministeries van Financiën en Milieu en bij EDP, als onderdeel van het onderzoek naar de stuwdamdeal.