In een verklaring verklaart het GNR dat de ontdekking van deze ruimte, in de stad São Julião do Tojal, plaatsvond naar aanleiding van een klacht, waarbij de militairen zich naar de plaats begaven en een vijftigtal mensen aantroffen die dieren, voornamelijk geiten, aan het slachten waren.

"De militairen stelden vast dat meer dan 30 dieren reeds geslacht waren en dat er op de slachtplaats geen hygiënische omstandigheden heersten en dat de regels voor het slachten van dieren niet werden nageleefd, met name wat betreft het welzijn van de dieren", aldus de nota.

Het GNR voegt daaraan toe dat contact is opgenomen met het Gemeentelijk Veterinair Medisch Bureau van Loures om over te gaan tot de "correcte behandeling en doorverwijzing" van de stoffelijke resten van de dieren.

De persoon die verantwoordelijk was voor de slachting werd als verdachte aangewezen en de feiten werden voorgelegd aan het Gerechtshof van Loures.