In deze verordening is bepaald dat "de geldende regels van toepassing zijn voor de toegang van het publiek tot ruimten waar wedstrijden op sportgebied zullen plaatsvinden".

Het wetsontwerp bepaalt dat de toegang voor het publiek beperkt is "tot 50 procent van de capaciteit van elk stadion en dat de toegang van het publiek afhankelijk is van de verplichte overlegging van een snelle antigeentest die binnen 48 uur voor het begin van elk sportevenement wordt uitgevoerd".

Sportpromotors en andere entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het houden van wedstrijden zijn verantwoordelijk voor de controle en het toezicht op de toegang.

"Kijkers zullen geen toegang krijgen zonder een snelle negatieve antigeentest".

In de circulaire wordt erop gewezen dat deze maatregel verplicht is voor "alle sportevenementen waarbij meer dan 100 mensen in de zalen aanwezig zijn".

Ook wordt aangegeven dat deze tests gratis kunnen worden gedaan bij een van de deelnemende instanties, zoals apotheken, klinieken en laboratoria.