De voorzitter van het college van burgemeester en wethouders benadrukte de inzet van de gemeente, tussen 1995 en 2022, voor het oplossen van huisvestingsproblemen, door meer dan 1.500 vergunningsprojecten uit te voeren voor precaire huisvesting, met de investering in het Technisch Bureau van de Hooglanden.

De burgemeester voegde eraan toe dat hij via de Santo António Development Association (ASA) ook meer dan 250 duizend euro heeft uitgetrokken voor het herstel van woningen voor gezinnen in nood.

Pedro Calado verzekerde dat de gemeente Funchal "niets zal legaliseren dat niet in overeenstemming is met de wet" en drong aan op de urgentie van de herziening van het gemeentelijke masterplan (PDM) om dit legalisatiewerk voor huisvesting te bevorderen.

Volgens de sociaaldemocratische ambtenaar zal de gemeente met de herziening van het PDM "de toename van 25% tot 30% in de bouw van woningbouwcoöperaties hervatten".

Hij zei dat er ongeveer 170 per semester worden geanalyseerd en dat er in de eerste zes maanden van dit jaar 66 werden besproken voor het herstel van vervallen gebouwen die belastingvoordelen zullen opleveren.

Meer dan 173 bouwvergunningen en 113 gebruiksvergunningen werden goedgekeurd, voegde hij eraan toe.