De archipel telde in 2011 246.772 inwoners en heeft in tien jaar tijd 10.115 inwoners verloren, wat neerkomt op een verlies van 4,1 procent, en telt nu 236.657 inwoners. De regio was de vierde in het land met het grootste bevolkingsverlies, na de Alentejo (6,9 procent), Madeira (6,2 procent) en Centrum (4,3 procent). De bevolkingsafname was het grootst in de gemeenten Santa Cruz das Flores (11,7 procent), Nordeste, op het eiland São Miguel (11,4 procent), en Corvo (10,2 procent), het kleinste eiland van de Azoren.

De gemeente Madalena, op het eiland Pico, vormde de uitzondering met een groei van 4,7 procent, van 6.049 inwoners naar 6.332. Madalena was ook de gemeente met de grootste toename van het aantal woningen voor huisvesting (13,5 procent). De Azoren is de regio van het land die de grootste toename van het aantal gebouwen en woningen voor huisvesting noteerde (2,8 procent). Het was ook in de archipel dat de gemiddelde grootte van de hoogste aggregaten (2,8 personen) werd aangetroffen.

Ondanks de bevolkingsafname registreerde de regio de op één na grootste toename van het aantal aggregaten (4,5 procent), met nu 85.514. Het gemiddelde aantal woningen per gebouw op de Azoren is een van de laagste van het land (1,1), na de Alentejo. Tussen 2001 en 2011 is de bevolking van de Azoren met 1,79 procent gegroeid, hoewel deze toename zich slechts in zeven van de 19 gemeenten van de archipel heeft voorgedaan.