Aanvragen voor deze steun, op jaarbasis, zijn gericht op nationale en buitenlandse kunstenaars die ten minste twee jaar permanent in Portugal hebben verbleven, of bij particuliere non-profitinstellingen voor artistieke productie.

Een bron bij Gulbenkian, die door persbureau Lusa werd benaderd over de resultaten van de wedstrijden, die tussen maart en april van dit jaar plaatsvonden, gaf aan dat "in een bijzonder moeilijk jaar voor de culturele sector" in het land, de instantie "een recordaantal aanvragen" heeft geregistreerd.

Daarom heeft de Calouste Gulbenkian-stichting besloten haar steun te versterken, door in totaal 93 beurzen toe te kennen voor de artistieke creatie van originele werken op het gebied van beeldende kunst, film, dans en theater, voor een bedrag van ongeveer 500 duizend euro, en 31 beurzen voor opleidingen in het buitenland op het gebied van beeldende kunst, podiumkunsten en muziek, voor een bedrag van ongeveer een miljoen euro.

In het kader van de steun voor het houden van tentoonstellingen in Frankrijk werd via de delegatie van de stichting in Parijs ook steun verleend aan 12 tentoonstellingsprojecten, waarbij 70 Portugese kunstenaars en "verscheidene relevante instellingen in de Franse culturele wereld" betrokken waren.

Volgens de stichting zal de delegatie in Parijs de lijst van deze steunmaatregelen begin september bekendmaken.

De verhoging van deze steun betekent een verhoging met meer dan een half miljoen euro ten opzichte van het bedrag dat oorspronkelijk door Gulbenkian was begroot.

Tegelijkertijd heeft de voorzitster van de stichting, Isabel Mota, in een verklaring benadrukt dat deze steun "een verbintenis is tot de continuïteit van het werk en het vermogen van kunstenaars om te creëren, in moeilijke tijden", alsook "een stimulans voor de opleiding van jonge mensen in het buitenland door de toekenning van studiebeurzen".

Gulbenkian herhaalt dat "het van plan is een leidende rol te blijven spelen in de hedendaagse creatie, in aansluiting op de kritieke tijden die de sector doormaakt, en ernaar strevend een groter aantal artistieke actoren te bereiken, in al zijn verschillende dimensies en onderwerpen".