Slaapapneu is een oude aandoening die echter pas onlangs is ontdekt. In de afgelopen 40 jaar is meer informatie ontdekt over deze aandoening, de gevolgen en de behandeling ervan.

Mensen die aan deze aandoening lijden, stoppen tijdens hun slaap een paar seconden met ademen (apneu) en beginnen pas weer normaal te ademen nadat de slaap is onderbroken (wat gevolgen kan hebben) en meestal gevolgd wordt door een luid gesnuif. Deze ademstilstand kan ook slechts gedeeltelijk zijn, in dat geval spreekt men van hypopneu. Beide soorten ademhalingspauzes (totale of gedeeltelijke) veroorzaken een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid zuurstof die het bloed bereikt, hetgeen nadelig is voor de lijder. De ernst van de aandoening neemt toe met het aantal apneu/hypopneu's, dat in sommige gevallen extreem kan zijn, met wel 500 pauzes per nacht met een duur van 1 minuut! Deze gebeurtenissen worden vaak alleen door een partner of echtgenoot opgemerkt en zijn voor de patiënt de reden om een arts te raadplegen, omdat hij zich niet realiseert dat hij aan deze aandoening lijdt en kan denken dat hij een goede nachtrust heeft gehad. Andere veel voorkomende klachten zijn het 's nachts verschillende malen opstaan om te plassen, vermoeid wakker worden, of met hoofdpijn wakker worden.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de kwaliteit van de slaap en de daaruit voortvloeiende slaperigheid overdag, maar het is nogal variabel. Sommige mensen hebben 's nachts 5 episoden per uur en zijn overdag erg moe, terwijl anderen meer dan 30 episoden per uur per nacht hebben, zonder dat dit klachten geeft. Dit maakt het zo moeilijk een diagnose te stellen en te behandelen. Autorijden is tegenwoordig zo onmisbaar dat mensen ook rijden als ze extreem slaperig zijn. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid, zowel voor de bestuurder als voor anderen.

Helaas is slaperigheid lang niet het enige gevolg van slaapapneu. Hoewel we niet zeggen dat iemand aan apneu is overleden, net zoals we niet zeggen dat iemand aan een te hoog cholesterolgehalte of een te hoge bloeddruk is overleden, dragen al deze aandoeningen in grote mate bij tot het sterftecijfer als gevolg van hartziekten en beroerten.

Het gebrek aan zuurstof dat 's nachts onze cellen bereikt, veroorzaakt door slaapapneu, tast alle organen van het lichaam aan, en de hersenen vormen daarop geen uitzondering. Bij deze patiënten wordt een versnelde degeneratie van de hersencapaciteit vastgesteld, met "geheugenverlies" als een van hun vele klachten.

Momenteel bestaat er een behandeling voor slaapapneu, zij het met wisselend succes, afhankelijk van de gekozen methode en de ernst van de stoornis. Het gebruik van een nasale CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) is zeer efficiënt en wordt altijd gebruikt in ernstige gevallen. Andere behandelingen, zoals chirurgie of een mondapparaat, kunnen in minder ernstige gevallen worden toegepast.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op:

E-mail: callcenter@grupohpa.com
Telefoon: 282 420400
Als u
van buiten Portugal belt: +351 282 420 400
Website: https://www.grupohpa.com/