Deze nieuwe voorziening is geïnstalleerd om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden en te ondersteunen en tegelijkertijd de coëxistentie tussen dieren en mensen ter plaatse evenwichtiger te maken als onderdeel van het CED-programma.

Het gemeentebestuur wijst er ook op dat katten een belangrijke plaats innemen in de plaatselijke omgeving omdat zij nuttig zijn bij het terugdringen van knaagdieren.

Het CED-programma bestaat uit het vangen, steriliseren en terugbrengen van dieren naar hun gebied van herkomst, met voorafgaande elektronische identificatie door middel van transponders (microchip), ontworming en rabiësvaccinatie, waar ze vervolgens worden gevoederd en beschermd door verzorgers.

"Dit is een zeer doeltreffend proces in het beheer van de zwerfkattenpopulatie, dat zeker zal bijdragen tot de vermindering van verschillende problemen in verband met ongecontroleerde voortplanting, lawaai en ongezonde omstandigheden".

De gemeente heeft in het verleden acties uitgevoerd op het gebied van sterilisatie, vaccinatie en ontworming. In 2019 werden ongeveer 250 katten gesteriliseerd in samenwerking met de Centra voor Diergeneeskundige Zorg (CAMV), en in 2020 werden 222 katten geïdentificeerd met een transponder.

"Om het proces te laten werken, doen we echter een beroep op de inwonende bevolking om actief mee te werken en de "kattenkolonies" te respecteren, door geen voedsel in de buurt te plaatsen, de katten niet uit de apparatuur te halen en de dieren niet op deze plaats achter te laten."