Het is hoog tijd dat de eschatologische beschouwingen over onze onvermijdelijke Mortexit deze dure concepten van de dood in vraag stellen en nagaan hoe ze zouden kunnen worden beheerd om te voldoen aan de ethische en ecologische vereisten van de 21e eeuw.

De opruiming van lijken houdt de mensheid al bezig sinds de tijd van Noach en heeft geleid tot het ontstaan van een begrafenisindustrie waarin de financiële belangen van begrafenisondernemers, metselaars en medici zwaarder wegen dan die van de dierbare overledenen en hun familieleden. Nu is de kans gekomen voor een revolutie in de ideologie van de dood met zijn rijke tradities van mumbo-jumbo, heilige riten en vrolijke festiviteiten

In het alternatieve denken staan twee nieuwe praktijken voor de verwerking van kadavers tot nuttige compost voorop. Bij het eerste proces wordt de overledene in een herbruikbare stalen container geplaatst, gevuld met organisch materiaal dat vervolgens een kamer binnengaat waar het wordt blootgesteld aan kooldioxide, zuurstof en stikstof en thermofiele organismen die, in vochtige omstandigheden, samenwerken om de gebruikelijke snelheid van ontbinding te versnellen. Na een maand is een fijne, biologisch veilige compost gevormd, klaar om het plantenleven te regenereren. Het tweede proces vereist de volledige onderdompeling van het lichaam in een tank met verwarmd water waaraan kaliumhydroxide is toegevoegd ; dit vergt slechts vier uur om het organische materiaal te reduceren tot een even heilzaam mengsel dat klaar is voor begraving in een rustieke omgeving. Beide innovaties vergen slechts 15% van de energie die nodig is voor de verwijdering door middel van een vurige oven en stoten veel minder CO2 uit.

Alvorens een gouden euro aan Charon te betalen, zou men goed moeten nadenken over de methodologie om zich voor te bereiden op een enkele reis en, hopelijk, op de gewenste bestemming aan te komen

Roberto Knight Cavaleiro, Tomar