"In het kader van het hervestigingsprogramma van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) heeft ons land reeds 811 personen van verschillende nationaliteiten (Syrië, Irak, Ethiopië, Soedan, Zuid-Soedan, Eritrea en Somalië) uit Egypte en Turkije ontvangen", verklaart Mariana Vieira da Silva in een nota van het kabinet van de minister van Staat en van het presidentschap.

"Deze burgers genieten de vluchtelingenstatus die bij besluit van de minister van Binnenlandse Zaken wordt verleend, aangezien zij in het bezit zijn van een verklaring waaruit blijkt dat zij de internationale beschermingsstatus genieten, in afwachting van de afgifte van de verblijfstitel voor vluchtelingen, overeenkomstig de bepalingen van de asielwet", voegt zij eraan toe.

De nota telt ook het aantal buitenlandse burgers die zijn opgevangen in het kader van vluchtelingenprogramma's of die om internationale bescherming hebben verzocht, waarbij wordt verwezen naar de 243 mensen die de afgelopen jaren zijn opgevangen na te zijn gered in de Middellandse Zee.

"In het kader van de Portugese toezegging aan de Europese Commissie voor de hervestiging van niet-begeleide kinderen en jongeren, zijn er al 121 minderjarigen in ons land. Portugal was het 6e Europese land dat meer vluchtelingen ontving in het kader van het hervestigingsprogramma van de Europese Unie, en ontving tussen december 2015 en april 2018 1.550 vluchtelingen uit Griekenland (1.190) en Italië (360) - die werden opgevangen door 97 gemeenten", staat in de nota van de regering.

Portugal heeft ook 142 asielzoekers opgevangen in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Turkije, tussen juni 2016 en december van het daaropvolgende jaar.

De regering zei ook, met betrekking tot de crisis in Afghanistan na de machtsovername door de Taliban, dat Portugal de capaciteit heeft om onmiddellijk 300 Afghaanse burgers op te vangen.

De uitvoerende macht garandeerde dat iedereen die met de nationale strijdkrachten heeft samengewerkt, zal worden verwelkomd, in dit geval "116 Afghaanse burgers, waaronder degenen die met de gedetacheerde nationale strijdkrachten hebben samengewerkt en hun kerngezinnen".

Tevens werd bekendgemaakt dat 840 Portugese gezinnen zich bereid hebben getoond Afghaanse vluchtelingen op te nemen.