"Portugal heeft in het verleden een toezegging gedaan in het kader van het [Europees] mechanisme voor vrijwillige solidariteit. We hebben altijd blijk gegeven van onze solidariteit en beschikbaarheid om migranten op te vangen wanneer deze situaties zich voordoen", zei de staatssecretaris voor Europese Zaken, Tiago Antunes.

In een toespraak voor de Portugese pers in Brussel aan het einde van een Raad Algemene Zaken, die plaatsvond enkele dagen na de Europese aankondiging van een nieuw plan om de noodsituatie op het gebied van migratie in de Europese Unie (EU) het hoofd te bieden, voegde de regeringsfunctionaris eraan toe: "Geconfronteerd met de grote druk die zich voordoet of wanneer er een schipbreuk plaatsvindt, is onze houding er altijd een van solidariteit en bereidheid om te verwelkomen, binnen het kader van dit vrijwillige solidariteitsmechanisme".

De staatssecretaris gaf geen cijfers en herhaalde: "Natuurlijk hebben we al aangegeven dat we bereid zijn om een aantal mensen te verwelkomen", voegde hij eraan toe.

Volgens Tiago Antunes "zijn er zeer grote uitdagingen" in de migratiekwestie en "moeten we een einde maken aan de mensenhandel" en "regelmatige en veilige migratiekanalen creëren".

Afgelopen zondag presenteerde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Lampedusa een actieplan om illegale immigratie te bestrijden en verklaarde dat "Italië kan rekenen op de Europese Unie", na de komst van meer dan 10.000 migranten naar die locatie - meer dan de bevolking van dit dichtstbijzijnde Italiaanse eiland bij Afrika - in slechts drie dagen.

Het 10-punten actieplan omvat het uitbreiden van de EU-marinemissies in de Middellandse Zee of het creëren van een nieuwe missie, snellere repatriëringen van mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen en humanitaire corridors voor legaal aangekomen mensen.