Volgens het Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding (IEFP) waren eind juli 368.704 werklozen ingeschreven bij de diensten voor arbeidsbemiddeling van het vasteland en de autonome regio's, een aantal dat 66,5 procent vertegenwoordigt van de in totaal 554.797 sollicitaties.

Het totale aantal geregistreerde werklozen in het land was lager dan in dezelfde maand van 2020 (-38.598 personen, wat neerkomt op een daling van 9,5%) en ook lager dan in de voorgaande maand (-9.168 werklozen, een daling van 2,4%).

Op regionaal niveau steeg de werkloosheid in juli alleen in de regio Madeira (+1,7 procent).

De overige regio's lieten "aanzienlijke dalingen" van de werkloosheid zien, waarbij de Algarve de scherpste daling liet optekenen (-21,5 procent).

In vergelijking met juni is de geregistreerde werkloosheid in alle regio's gedaald. De "grootste" daling deed zich voor in de Algarve (-10,5 procent) en in de regio Centro (-2,7 procent).