"De vaccinatie in het UCSP Gouveia is opgeschort door de coördinatie van de vaccinatie-taakgroep om na te gaan of de geldende regels en procedures worden nageleefd. Dit besluit vloeit voort uit een vermeende tekortkoming in de koudeketen", aldus de task force onder leiding van Gouveia e Melo.

De task-force benadrukte dat "niet wordt verwacht dat dit incident gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de gebruikers", rekening houdend met "de kenmerken van de vaccins tegen Covid-19".

Ondanks dit voorbehoud zei de "task-force" dat degenen die tussen 2 en 4 september zijn gevaccineerd "in de komende dagen door de gezondheidsautoriteiten zullen worden gecontacteerd om de doeltreffendheid van de vaccins te controleren".

Zij voegden eraan toe dat Infarmed, de nationale autoriteit voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, de situatie volgt.

"In geval van een vermoeden van een bijwerking, moet dit worden gemeld via het RAM-portaal (https://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram)", benadrukte de task-force.

Bij het ter perse gaan werden de geplande afspraken voor dit vaccinatiecentrum verplaatst naar andere centra in de buurt en "er zal een onderzoek naar de feiten worden gevraagd aan de Algemene Inspectie voor Gezondheidsactiviteiten".