Deze waarschuwingen werden overgebracht door de leider van het Linkse Blok Jorge Costa in zijn toespraak voor het Permanent Comité van de Assemblee van de Republiek, waarin hij waarschuwde dat het land geconfronteerd wordt met "een tijdbom die uiteindelijk zal ontploffen in de rekeningen van de consumenten in Portugal".

"De regering denkt tijd te winnen en te wachten tot de storm gaat liggen, maar de voorspellingen wijzen op het tegendeel: De hoge prijzen zijn van blijvende aard en zullen zich uiteindelijk vertalen in prijzen voor de consument", aldus Jorge Costa.

In zijn toespraak wees hij erop dat het huidige hoge niveau wordt veroorzaakt door de gasprijs en de stijging van de prijs van CO2-emissies.

"Deze stijging wordt weerspiegeld in de kosten van energie die wordt geproduceerd in thermische centrales, die meestal de prijs van elektriciteit op de groothandelsmarkt bepalen. Als de stijging doorzet, niet in de laatste plaats door de noodzakelijke maatregelen tegen de klimaatverandering, moeten er nu compenserende maatregelen komen. De regering moet dringend optreden om te voorkomen dat de energieprijzen stijgen voor mensen die zich midden in een crisis bevinden", zei hij.

Jorge Costa sprak later zijn bezorgdheid uit over de signalen die de regering in verband met deze kwestie heeft afgegeven, en zei dat de uitvoerende macht nog steeds onbeduidende stijgingen van de elektriciteitsprijzen voorspelt.

"Geen van de door de regering aangevoerde redenen is consistent. Ze zeggen dat zonne-energiecentrales de rekeningen zullen verlagen, maar het probleem is dat geen van de centrales die uit de veilingen zijn voortgekomen, op het net is aangesloten. En deze aansluitingen zullen nog twee of drie jaar op zich laten wachten", zei hij.

De leider van het linkse blok verwierp ook het argument dat de windsector zal bijdragen tot een verlaging van de facturen, aangezien volgens hem "na 15 jaar van gesubsidieerde prijzen door de consumenten, de verlaging van de facturen werd uitgesteld door een besluit van de regering PSD/CDS-PP in 2013".

"Het is nog steeds nodig om de vergoeding van de windparken te herzien, een maatregel die door de PS werd verdedigd, maar later door de regering werd verworpen. Windenergiecentrales moeten overgaan op een nieuw vast tarief, gelijk aan het tarief dat voortvloeit uit een komende veiling voor nieuwe centrales. Volgens berekeningen zouden de consumenten in de komende jaren tussen 1000 en 1500 miljoen euro besparen", concludeerde hij.