Hij benadrukt dat de economische strategieën die in het verleden hebben gewerkt, vandaag niet zullen werken in de nasleep van een pandemie, en dat de Portugese Staat, naast zijn positie als regelgever, in deze kritieke periode ook als investeerder moet optreden.

Na een carrière in de Duitse banksector investeerde Karl Heinz Stock in onroerend goed, de advocatuur en oliebedrijven in Rusland. Hij was zelfs adviseur van de voormalige burgemeester van Moskou Yuri Lushkov, destijds een "serieuze mededinger naar de baan van Vladimir Poetin", en richtte het eerste particuliere advocatenkantoor in Rusland op. In 1996 verlegde hij zijn aandacht naar Portugal, waar hij "een groot potentieel" zag en besloot zijn investeringen te heroriënteren naar het helpen van kleine en middelgrote bedrijven als eigenaar of aandeelhouder, terwijl hij genoot van een rustiger leven in de Algarve.

Vandaag de dag is hij vooral bekend om zijn wijn- en kunstbedrijven die opereren vanuit zijn bekroonde landgoed Quinta dos Vales in Estômbar, Lagoa. Er is altijd iets nieuws, slechts enkele weken geleden opende hij het allereerste wijnresort in de Algarve, "The Vines", een complex van 16 kleine huisjes met elk 2 villa-suites, 2 zwembaden, nabijgelegen tennisbaan, paddle tennis, mini golf en boccia baan.

Als klap op de vuurpijl introduceerde hij onlangs ook een evolutionair project in de wijnindustrie, dat wijnliefhebbers in staat stelt wijnmakers te worden, "The Winemaker Experience". Voor een fractie van een normale investering en volledig zonder gedoe, kunnen klanten op authentieke wijze hun eigen wijn produceren, onder toezicht en begeleiding van het wijnmakersteam vanQuinta dos Vales.

Tot dusver heeft Stock geïnvesteerd in 12 bedrijven die werk bieden aan ongeveer 200 mensen in de sectoren toerisme, media, bouw en productie van industriële apparatuur.

Maar tientallen jaren na zijn lange, succesvolle carrière is het "ondenkbare gebeurd".

"Onze perfect uitgebalanceerde bedrijfsmodellen van marktgestuurde, sociaal georiënteerde democratische economieën zijn binnen een paar weken door een simpel virus neergehaald," aldus Karl Heinz Stock.

"Alle procedures, wetten en voorschriften die in het verleden zijn ontwikkeld, konden dit niet voorkomen. De reden voor het falen is eenvoudig. Die procedures zijn ontwikkeld voor een dynamische economie, niet voor de economie waarmee we nu worden geconfronteerd, die bijna tot stilstand is gekomen, vooral in de toeristische sector", legde hij uit.

"Wij begrijpen dat het virus niet met de bestaande geneesmiddelen kan worden genezen en dat een nieuwe behandeling moet worden ontwikkeld om het onder controle te krijgen. Waarom denken wij, met dit dodelijke virus als analogie, dat de maatregelen die zijn ontwikkeld voor een dynamische economie, nu een economie zullen "genezen" die verre van dynamisch is?

"Dat zullen ze niet. Een crisis is het juiste moment voor een paradigmaverschuiving", zei hij.

Hoewel de heer Stock erkent dat sommige van de tot dusver genomen steunmaatregelen - zoals de vereenvoudigde ontslagregeling en de kredietlijnen - sommige liquiditeitsproblemen van bedrijven kunnen oplossen, zullen zij "in de toekomst meer problemen creëren".

Zoals hij uitlegde, zijn deze maatregelen "geen remedie maar een symptomatische behandeling".

"De belangrijkste focus om de economische crisis te bestrijden moet zijn het vermijden van langdurige stagnatie, die dodelijker is voor economieën dan een scherpe klap. Alle oplossingen tot nu toe zijn erop gericht om noodlijdende bedrijven op korte termijn te steunen en betekenen dat ze de komende jaren met aflossingsverplichtingen worden overladen", benadrukte hij.

Wat nu dringend moet gebeuren, aldus Karl Heinz Stock, is dat de Portugese regering ingrijpt als "de machtigste speler in de economie".

"Het afgelopen jaar zijn er in allerijl talloze programma's gecreëerd, gewijzigd en aangekondigd, terwijl het slechtste scenario over het hoofd is gezien. Sommige landen zijn vooruitstrevender dan andere, maar de instrumenten die zij gebruiken zijn dezelfde: hulp bij ontslagen en gemakkelijke toegang tot leningen. De abrupte overgang van een dynamische economie naar een economie die bijna tot stilstand is gekomen, overbelast dit kader van wetten en voorschriften echter. Ze zijn niet gemaakt voor deze nieuwe realiteit en zullen niet werken," zei hij.

"In tijden van crisis moet de staat niet alleen als regelgever optreden, maar ook als investeerder. Als we bedrijven en inkomsten willen creëren, moeten we innovatief zijn en investeren in mensen en machines", zei hij.

"Terwijl andere EU-landen de kosten van de ontslagregeling tot een jaar lang voor hun rekening nemen, in plaats van mensen hun baan te laten verliezen en hen vervolgens een werkloosheidsuitkering te betalen, biedt de Portugese regering slechts een beperkte versie van deze regeling aan, wat absoluut niet aanvaardbaar is," aldus de ondernemer.

"Zowel werkgevers als werknemers hebben in het verleden al veel 'geïnvesteerd' via hun socialezekerheidsbijdragen, wat betekent dat zij de betaling van werkloosheidsuitkeringen en soortgelijke subsidies hebben helpen verzekeren. Nu deze (crisis) zich heeft voorgedaan, is het meer dan billijk dat de overheid passende steun verleent, in plaats van kleine en middelgrote ondernemingen met liquiditeitsproblemen te vragen om nog meer schulden te maken," aldus de heer Stock.

Volgens hem moet de overheid het geld dat zij aan bedrijven geeft, zien als een "investering om de economie weer op gang te brengen en niet als een lening die in de toekomst moet worden terugbetaald". Een recent voorbeeld van een regering die investeert in haar eigen economie is de VS, met het besluit om 1 biljoen USD in haar infrastructuur te investeren. Europese staten hoeven niet zulke drastische maatregelen te nemen, het zou al voldoende kunnen zijn om covid-leningen eenvoudigweg om te zetten in overheidssubsidies, waarmee de zwaarst getroffen sectoren van de economie een impuls zouden krijgen.

"Kapitaal is verloren gegaan, gaat verloren en zal verloren gaan. Dat is een feit waar we mee moeten leven. Ik denk dat sommige regeringen hebben begrepen dat nieuw kapitaal nodig is om deze onproductieve en gevaarlijke tijden te boven te komen en de economie weer op gang te brengen met zo weinig mogelijk schade," zei hij.

"Het is de enige manier om de economie en de samenleving weer op gang te brengen zoals we die kenden vóór de pandemie. Het is veel moeilijker om een gestopte trein te starten dan om hem in beweging te houden."

Volgens de ondernemer moet de overheid van dit "unieke moment gebruik maken om niet alleen als regelgever op te treden, maar ook als een actieve speler op de markt, door haar bevoegdheden, die vergelijkbaar zouden kunnen zijn met een hypothetisch monopolie, te gebruiken om in de economie te investeren. Dit zal resulteren in een groter rendement op investeringen (ROI).

"Dankzij de monopolistische positie van de Staat kan hij een win-win-scenario creëren dat geen enkele andere investeerder zou kunnen verwezenlijken", voegde hij eraan toe.

"Elke euro die we uitgeven is al keer op keer belast voordat hij ons bereikt en vervolgens zal hij opnieuw worden belast, door middel van belastingen op bedrijfswinsten, dividenden, salarissen, consumentenuitgaven ondersteund door lonen, en socialezekerheidsbijdragen, die allemaal voortvloeien uit de omzet van bedrijven," legde de ondernemer uit, eraan toevoegend dat ondernemers investeren in "materiële en menselijke hulpbronnen om toegevoegde waarde te creëren, die vervolgens zal worden gedeeld onder alle deelnemers aan de moderne samenleving".

Volgens de heer Stock komt bijna 50% van de binnenlandse omzet van actieve ondernemingen terecht in de schatkist van de Staat, die dit op zijn beurt opnieuw investeert in het belang van het land. Een omzetverlies van een onderneming is niet alleen een verlies voor de onderneming, maar nog meer voor de Staat. Daarom moet alle steun die aan het MKB wordt verleend als een "investering" worden beschouwd, concludeerde de ondernemer.

Contact: Karl Heinz Stock

E-mail: khs@quintadosvales.pt

Organisatie: Quinta dos Vales - Agricultura e Turismo, Lda.Adres: Sítio dos Vales, Caixa Postal 112, 8400-031 Estômbar, Lagoa (Algarve), Portugal