Tijdens de reguliere zondagsdienst kreeg pastoor Paul Luckman, namens de gemeente van All Saints Lagoa, nieuwe altaarserviezen voor gebruik in de kerk. Deze waren geschonken door Margaret en John Brett die weer in Engeland zijn gaan wonen en Joanna Crawford die de dochter is van Sian Hughes-Roberts die een langdurig lid was van de gemeente van Lagoa voordat zij overleed.

De geschenken waren een gouden kelk en ciborie van Margaret en John en een paar geslepen glazen wijn- en waterkroesjes van Joanna. De geschenken werden aan Father Paul overhandigd door Ken Nelms en Bob Chesters, na een korte toespraak van Allen Faulkner waarin hij Father Paul en het hele team bedankte voor hun harde werk, met name het openhouden van de kerk tijdens het ergste van de pandemie. Father Paul bedankte Margaret, John en Joanna voor hun giften en zegende de vaten voor gebruik in de communie.

De kelk en het ciborie zijn geschonken door Margaret en John Brett, die bijna 18 jaar in Portugal hebben gewoond, zich volledig in het leven in Portugal hebben geïntegreerd en de taal goed hebben leren beheersen. In die tijd raakten zij beiden betrokken bij een aantal liefdadigheidsinstellingen en zamelden 36.000 euro in voor de autistische afdeling van de Algoz-school en hielpen afzonderlijk het Centrum voor Sociale Hulp in Porches. Margaret zette ook haar vrijwilligerswerk voort in het opleiden van operatiekamerverpleegkundigen in heel Europa, en zelfs in de hele wereld, en was lid van de Portugese Nationale Vereniging van Verpleegkundigen. Zij ging een aantal jaren naar de All Saints Anglicaanse kerk in Lagoa en werd later de directrice van die kerk. Hun plotselinge noodzaak om hun geliefde Portugal en hun vele vrienden van verschillende nationaliteiten te verlaten, was het gevolg van een dringende gezondheidssituatie voor beiden, die hen ertoe aanzette terug te keren naar hun familie in het Verenigd Koninkrijk, maar zij namen vele gelukkige herinneringen aan een heerlijk leven in Portugal mee.


Author
TPN