De samenwerkingsovereenkomst legt de wederzijdse verplichtingen vast van de vice-voorzitter van de regering en van Santa Casa da Misericórdia da Horta, met betrekking tot de verlening van diensten in verband met de sociale respons van het Centro Homeless Temporary Accommodation, waarmee een jaarlijkse financiering van 138.000 euro is gemoeid.

Volgens een persbericht van de uitvoerende macht van de Azoren zal het bedrag worden gebruikt om extra persoonlijke werkingskosten te betalen en om de verantwoordelijkheden van de instelling met haar personeel te ondersteunen.

Volgens Artur Lima "was er tot nu toe geen dergelijke sociale respons op het eiland Faial", en de ondertekening van het contract "vult de leemte op die tot nu toe in het sociale weefsel van Faial bestaat".

Artur Lima benadrukte dat het tijdelijk opvangcentrum "de druk op het bejaardentehuis zal verlichten" en "doeltreffender zal reageren op situaties van grote sociale kwetsbaarheid".

Het centrum zal in een tijdelijk gebouw functioneren totdat een definitieve ruimte is gebouwd en in gebruik genomen.