"De indicatoren over een van de sectoren die het meest getroffen is door de pandemie, namelijk het toerisme, zijn uiterst positief", zei Miguel Albuquerque.

Hij voegde eraan toe dat de waarden "hoger zijn dan elke maand augustus in de geschiedenis van het toerisme op Madeira" en de waarden overtreffen die worden beschouwd als de beste resultaten in de sector, geregistreerd in 2017 en 2019.

De eilandgouverneur benadrukte dat deze gegevens aangeven dat "een nieuwe cyclus van economisch en sociaal herstel al is begonnen" in deze regio.

Albuquerque wees erop dat er stijgingen waren in de "Revpar-prijs (winst per hotelkamer) ten opzichte van 2019", waarbij hij vermeldde dat er in deze indicator stijgingen zijn in de orde van 20 tot 23 procent.

Zonder cijfers te noemen, benadrukte hij dat er ook stijgingen waren in de bezetting en de totale inkomsten, wat volgens hem "betekent dat de strategie die is aangenomen om de regio veilig te stellen en geloofwaardigheid te geven als een veilige bestemming, zijn effecten heeft in dit herstel".

"Het betekent ook dat de strategie om de prijzen in de sector niet te verlagen, uiterst belangrijk en significant was", voegde hij eraan toe.


Author
TPN/Lusa