Ik wisselde mijn Britse rijbewijs in bij IMT op 5 augustus 2020, en kreeg toen te horen dat het een jaar zou duren om een Portugees rijbewijs te krijgen! Ik kreeg een voorlopig papieren document waarmee ik ALLEEN IN PORTUGAL mocht RIJDEN, geldig voor zes maanden, dat ik vervolgens na zes maanden verlengde. Mijn officiële Portugese rijbewijs arriveerde eind september van dit jaar bij de post, bijna 14 maanden na de oorspronkelijke aanvraag. Dit is niet alleen een schandelijke vertraging in een beschaafd land, maar ook een inbreuk op het recht van de mensen op VRIJ BEWEGING. Ik zou niet in een ander land in Europa, het VK of waar dan ook hebben kunnen rijden of een auto hebben kunnen huren met het voorlopige tijdelijke papieren rijbewijs voor zes maanden.

Ik weet niet of de problemen in het smerige, groezelige, ontoereikende kantoor in Faro (waar overigens een tolk nodig is omdat geen van de medewerkers Engels spreekt) te maken hebben met personeelstekort, lage lonen, gebrek aan leiderschap, ontoereikende technologische ondersteuning, of iets anders, maar ik weet wel dat het onvermogen van IMT om de inwoners van Portugal, al dan niet expats, tijdig een rijbewijs te verstrekken, volstrekt onaanvaardbaar is.

Christine Burt.

Portugees ingezetene