"Wij willen de scheepvaart op de Guadiana stroomlijnen, de rivier in dienst stellen van de bevolking en ervoor zorgen dat de toeristische activiteit zich kan ontwikkelen, waarbij de gehele habitat van de riviermonding en het natuurlijke erfgoed worden gewaardeerd", aldus de voorzitter van Docapesca tegen Lusa.

Volgens Sérgio Faias zullen het onderzoek en de planning van de nautische infrastructuur worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Mértola (Alentejo), in het district Beja, en Alcoutim, Castro Marim en Vila Real de Santo António, in het district Faro.

"De betrokkenheid van deze vier gemeenten heeft te maken met het toekomstperspectief van de overdracht van bevoegdheden van de havenautoriteiten naar de gemeenten, aangezien zij binnen afzienbare tijd in staat zullen zijn deze gebieden van de riviermonding te beheren".

De functionaris voegde eraan toe dat de studie ook tot doel heeft een sociaal-economische karakterisering te maken van de verschillende gemeenschappen langs de riviermonding van de Guadiana, tussen Vila Real de Santo António en Mértola, "zodat elke gemeente kan nagaan welke investeringen de bevolking het best dienen".

Bovendien, zo voegde hij eraan toe, zal het document "het mogelijk maken te plannen en de behoeften vast te stellen, zelfs in het gedeelte waar de baggerwerken voor de bevaarbaarheid tussen Pomarão en Mértola nog niet zijn voltooid".